Použití


Přimícháním přísady NANOHALT® do barvy nebo stavební hmoty vzniká perfektně účinný antimikrobiální materiál. Nemají-li bakterie šanci života na povrchu materiálu, není co by narušovalo jeho strukturu a estetiku, tak jako negativně ovlivňovalo naše zdraví. S výmalbou pak nevzniká potřeba dalších pracovních úkonů a jelikož NANOHALT® nevytváří  žádný další strukturální povrch, nevytváří ani vícenáklady na odstraňování z povrchů po účinnosti jako u jiných výrobků! 

painter-1136872.jpg

JAK? Obsah nádobky doplníme vodou cca 2 cm pod okraj, uzavřeme, důkladně protřepeme a ponecháme 1 hodinu stát. Poté, před aplikací obsah lahve opět důkladně protřepeme a nalijeme do nátěru, dávkujeme dle návodu do postřiků, penetrací, barev, stavebních směsí a pod. Použité míchadlo a nádoba musí být nerezová nebo železná s ochranným nátěrem, nikoliv kovová, aby aktivní částice neměli sníženou účinnost. Nátěrové a penetrační hmoty nanášíme nejlépe štětcem, rozprašovačem či stříkací pistolí alespoň ve dvou vrstvách. Dbáme na odstranění a očištění předešlých znečištění z povrchu (postup je součástí návodu).

    Malá ukázka.               

S realizací naší firmou získáte garanci 5 let!

IMG_3351.jpg

CO?

NANOHALT® Quadrat B – vrchní nátěrové hmoty – barvy, barevné vrchní omítky, vrchní postřiky, starožitnosti apod. 

NANOHALT® Quadrat Z – podkladní hmoty a nátěry – penetrace, omítky, zdivo, zdící a stavební hmoty, dřevěné technické části, krovy, spodní části teras a podlahových krytin, lodní nátěry trupu pod hladinou apod. 

Při dodržení správného dávkování a technologického postupu aplikace je garantována minimální doba účinnosti přípravku 24 měsíců ode dne aplikace. Účinnost v praxi je 2 až 5 let. 

Proč?

TV.jpg

video

 Jako čistička vzduchu díky fotokatalýze

Eliminuje rizika přenosu nákaz, účinný i na částice smogu.

V Evropě již používají speciální nástřik pro snižování koncentrací škodlivin v ovzduší na povrchy různých staveb..

Domácnosti

living-room-1517166.jpg

Čisté a zdravé prostředí. Úroveň bydlení zvýšíte i kvalitou ovzduší! Vhodný pro alergiky a astmatiky.

Dlouhodobě působí proti mikrobům a sporám plísní ve vlhkých podmínkách, např. v koupelnách, kuchyních, prádelnách, sklepeních, spížích, garážích. Udržuje zdravé a čisté prostředí vaší domácnosti, trvanlivost potravinám ve skladovacích prostorech a prodlužuje životnost stavebním materiálům. V mezidobí výmalby nemusíte likvidovat žádné plísně.

Veřejné budovy

kindergarten-1322559.jpg

Zvýšení zdravotní úrovně oceníme především v prostředí a zařízeních pro naše děti, tedy školky, školy, družiny, domy dětí a mládeže apod. Eliminujeme riziko přenosu virových nákaz a onemocnění. 

V zařízeních, kde byla aplikována technologie s TiO2, byl zaznamenán pokles nemocnosti dětí až o 30%!

senior-pensioner-1496864.jpg

Velká pozornost se věnuje ochraně pacientů a personálu v

nemocnicích, ordinacích, zdravotnických zařízeních, léčebnách a sociálních domovech,

kde mají přijímat komplexní kroky, jež zamezují druhotným nákazám.

Vysoké nároky na hygienu těchto zařízení je schopen NANOHALT® plnit v kombinaci vlastností mikrobiální stability a fotokatalýzy na všechny mikroorganismy včetně nečistot v ovzduší.

Specifické provozy

interior-1026449.jpg

z nichž nejvíce ocení funkční vlastnosti NANOHALT®u :

hotely, ubytovací a rekreační zařízení a penziony tak mohou ve vysokém standardu udržovat nepravidelně obývané a málo větrané místnosti či pokoje, 

restaurace a kuchyně snadněji dodrží požadavky HACCP

hotel-1191718.jpg

bazénová centra optimalizují hygienické normy

sklady potravin, ovoce, zeleniny, potravinářské a mrazírenské provozy zvýší dobu trvanlivosti potravin

v živočišné výrobě se sníží riziko epidemií.

Stavebnictví

construction-962144_1280.jpg

Ve světě stavebnictví si téměř všechny materiály vynucují pozornost při údržbě z důvodu degradace vlivem vlhkosti a s tím spojené činnosti mechů, biofilmu apod. Zde vzniká velký mikrobiální atak přírody a přicházejí destrukční procesy. NANOHALT® nedovolí zrodu těchto procesů a zamezí množení mikroorganismů po dobu účinnosti, např.:
v zateplovacích systémech – předcházíte vnitřnímu narušení sráženou vlhkostí v sendvičové vrstvě,

v sádrokartonových konstrukcích – ve vlhkých prostorech někdy až příliš rychle podléhají mikrobiálním procesům, což je způsobeno dvěma vhodnými podmínkami – vysokým podílem vody v sádře ( více jak 7%) a celulóze (živinou) na povrchu,

 floor-1531509.jpg

spodní části plovoucích a terasových podlah, vnitřní strany obložení,  – chráníte podloží, kde se v průběhu času vytváří velmi silné bakteriální a hnilobné prostředí, 

omítky, fasády, betonové, stěrkové nebo spárovací hmoty si zachovávají všechny fyzikální parametry bez tvorby plísní, řas, kvasinek i lišejníku na povrchu, čímž prodlužují životnost, pevnost i estetický vzhled,

 

log-house-263725.jpg

perspektivní využití nachází při ošetření dřeva, všech dřevěných konstrukcí, dřevostaveb, srubů a roubenek, nejen proti bakteriím zrychlujícími proces degradace ale i pro samočisticí účinky, přilnavost k povrchu, aplikační jednoduchost a zachování přirozených a difúzních vlastností dřeva.

Starožitnosti

loom-581072.jpg

Přípravkem NANOHALT® dokážete ochránit dřevěný nábytek, sošky, erby apod. Je netoxický, inertní, bez chemikálií, velmi přilnavý a odpuzuje špínu. Chrání před mikroorganismy, a proto je ideálním ochranným prostředkem. 

Po povodni

sigonella-81772.jpg

Postihla vás povodeň? Neztěžujte si práci a nehledejte jiná řešení v už tak složité situaci. Potřebujete-li pomoc nebo alespoň poradit, zavolejte nám. Pokud jste po záplavě vyčistili zdi proudem vody, provedete postřik nebo nátěr s NANOHALT® B, zdivo může být vlhké, postupně vysychat i několik let a přesto nedochází k mikrobiálnímu znečištění – netvoří se porost plísně ani zápach, které mají negativní účinky na zdraví a stavbu! Dovoluje tedy nepřetržité užívání prostor! Testováno po povodních a úspěšně po dobu pěti let!

Lodě

ship-1428184-2.jpg

Nátěr trupu lodi pod hladinou s přípravkem NANOHALT® je ideální pro snížení porostů na trupu, tedy i snížení spotřeby paliva, zvýšení užitné vlastnost nátěrové hmoty a prodloužení doby bez údržby – vodní mikrofauna nedokáže narušit strukturu materiálu nátěrové hmoty. Přidáváme do tzv. ,,adhezního můstku“ a protiporostového nátěru. Zde upozorňujeme na potřebu velmi důkladného očištění před aplikací nového nátěru.

Průmysl

construction-328002.jpg

Pro výrobce nabízíme spolupráci při výrobě nových druhů antimikrobiálně ošetřených směsí a hmot, včetně dodávek materiálu. Na základě zkušeností navrhneme i řešení pro konzervaci stavebních a nátěrových hmot s obsahem vody. S NANOHALT®em výrazně posilují mnohé vlastnosti materiálů a včleněním do konvenčních výrobků může vytvářet sérii nových multifunkčních hmot a nátěrů, přičemž splní současné požadavky na ochranu životního prostředí!