Nanotechnologie a nanomateriály představují v současnosti nové, až převratné možnosti rozvoje v mnoha oborech lidské činnosti. Nanotechnologie byla označena za klíčovou technologii (KET), která představuje základnu pro další inovace a nové výrobky. Nano částice jsou velmi malé a při správném seskupení dokáže vytvořit velmi silnou a neprostupnou strukturu. Vědci byli schopni pomocí nejnovějších technologických postupů sestavit nano částice tak, že vytvoří neviditelnou mřížku, která, ač je velmi malých rozměrů, má neuvěřitelnou pevnost a navíc repelentní schopnost odpuzovat vodu, mastnoty, bakterie, mechy a jiné, převážně organické, nečistoty. Aplikace nanomateriálů oxidů kovů v oblasti povrchových úprav prokázala , že má antibakteriální efekt. Z oxidů kovů, oxid titaničitý je velmi používaný vzhledem ke svým fotokatalytickým vlastnostem i za použití UVA záření. Antibakteriální aktivita TiO2 nanomateriálů závisí na velikosti částic, morfologii, krystalické struktuře, koncentraci a použití „ dopingu „ kovových iontů. Podobně speciálně upravený TiO2 tvoří jednu ze složek přísady NANOHALT®. Oxid titaničitý a výrobky, kde je aktivní složkou, se nevztahuje vyhláška 98/8/EC o biocidech a to s definitivní platností od 21.12.2011 (“Manual of decisions for implementation of Directive 98/8/EC concerning the placing on the market of biocidal products”) http://ec.europa.eu/environment/biocides/index.htm., tedy je bezpečný člověku i zvířatům.

NANOHALT® představuje moderní antibakteriální ochranu. Je určený k preventivnímu nebo sanačnímu ošetření interiéru a exteriéru staveb, především k nátěrům omítek, fasád a dřevěných povrchů, přidává se do všech vodou ředitelných hmot a barev, stavebních materiálů, nejčastěji do penetračních, stěrkovacích a spárovacích. Na rozdíl od běžných přípravků tato ochrana vydrží několik let. Technický list zde.

Technologie byla vyvinuta ve spolupráci s několika pracovišti Akademií věd ČR a dlouhodobě testována v praxi. Bylo provedeno mnoho aplikací s ochranou proti řasám na zateplovacích systémech a rodinných domech. Zatopené a nejvíce zasažené objekty po povodních byly ošetřeny pouze nátěry které vytrvali bez plísní do dalšího malování za 4,5 roku! Aplikováno bylo také na panelové domy a další městské i státní objekty v Praze. Výsledky všech realizací, testování a naše odborné zkušenosti jsou velmi dobrým předpokladem pro účinné aplikace.

NANOHALT® je použitelný do stavebních směsí, hmot i nátěrů, dle potřeb zákazníka, čímž nabízí širokou škálu použití i aplikační variabilitu. Dokonale a s lehkostí si lze okamžitě vytvořit antibakteriální nátěr, malířskou barvu, spárovací nebo stěrkovací hmotu, omítku, fasádu, penetraci, apod. Je však nezbytné zachovat vždy správný poměr dle dávkování a vyhnout se hmotám na bázi silikonu, oleje a syntetického emailu včetně kombinace s chemickými prostředky ať už sanačními nebo desinfekčními, které snižují účinnost a funkci nano nosičů. 

Výrobek NANOHALT®, který objednáte zde, je ekologický a 100% netoxický. S trendem k zachování a obnově čistého a zdravého prostředí kolem nás lze předpokládat, že budou podobné výrobky, ruku v ruce s osvětou, nahrazovat chemické prostředky.

Přínosy systému a technologie NANOHALT®:

  • zajišťuje mikrobiální rovnováhu prostředí – „hlídá“ poměr mikrobiálního znečištění, které je přirozené, a tím pomáhá udržovat stabilní imunitní systém člověka bez zvýšené zátěže zdraví škodlivými mikroorganismy či chemickými prostředky

 

  • dlouhodobá antimikrobiální ochrana – garantována je od 24 měsíců, lze ji aplikovat s garancí do 5 let

 

  • nepřetržité užívání prostor – zdivo může být vlhké, postupně vysychat několik let, a přesto nedochází k mikrobiálnímu znečištění – zápach a porost, které je nutno neustále likvidovat, a které mají negativní účinky na zdraví a stavbu

 

  • fotokatalytický efekt – součástí denního světla je UV, které naše nanočástice nabíjí, čímž se vytváří zdroj kyslíku ve stádiu zrodu. Kyslík reaguje (spaluje – likviduje) s nečistotami, mikroorganismy a dalšími látkami v aerosolu. V případě potřeby můžeme doplnit umělým zdrojem UV. Někdy nazývaná jako čistička vzduchu – je řešením pro zdravé prostředí, pro alergiky, astmatiky a všechny, kteří chtějí dýchat  čistší vzduch, částečně zbavený bakterií, virů, alergenů, částic smogu i pachů

 

  • nemusíte opakovaně aplikovat toxické přípravky s krátkou dobou účinnosti na odstranění mikroorganismů

 

  • podstatné prodloužení doby životnosti ošetřené konstrukce, systému, materiálu

 

  • nemožnost mikroorganismů získat proti působení NANOHALT®u odolnost (rezistence je vyloučena)

 

  • svým složením a použitím minerálních nosičů je přípravek ojedinělým na trhu a likviduje velmi široké spektrum mikroorganismů

 

  • nulová toxicita přípravku i celé aplikace, ekologické řešení s pozitivním vlivem na člověka a zlepšení úrovně životního prostředí, povrchy vytvořené s přípravkem NANOHALT® jsou zcela bezpečné člověku i zvířatům

 

 • alternativní řešení na celosvětovou snahu po ekologických a zdraví bezpečných látkách